Bijenhotel officieel geopend


Op 17 januari 2016 werd gelijk met de nieuwjaarsreceptie van ROBUR het bijenhotel in de boomgaard aan het Perreveld geopend.

Het bijenhotel is er gekomen met de financiële steun van de gemeente Brakel die al eerder een zitbank schonk die bij de ingang van de boomgaard staat opgesteld. De burgemeester van Brakel dhr. Stefaan Devleeschouwer en zijn collega schepen van milieu Hedwin De Clercq waren de geknipte mannen om het bijenhotel te onthullen en met een gepast woordje te openen. De schepen wees op het belang van insecten voor de bestuiving o.m. van landbouwgewassen. De bijen nemen hiervan het grootste gedeelte voor hun rekening. In Vlaanderen komen naast de honingbij nog bijna 350 soorten wilde bijen voor. Die vormen een diverse groep die bestaat uit verschillende geslachten zoals zandbijen, behangersbijen, zijdebijen, bloedbijen en wespbijen Die houden er een soorteigen levenswijze op na en zijn ze gespecialiseerd in de bestuiving van een of meerdere planten(groepen). De burgemeester beklemtoonde ook de taak van een natuurvereniging, zoals Natuurpunt, om bijenhabitat in het landbouwgebied veilig te stellen en herbevestigde de bereidheid van de gemeente om hierin verder mee te stappen. Ze stelden tegelijk voor om deze actie te verruimen en in en rond scholen gelijkaardige initiatieven op te zetten. Dit  niet alleen om educatieve redenen maar om bijen een gunstigere leefomgeving te bieden.

Het is voorlopig wachten tot het voorjaar alvorens de eerste gasten er hun intrek zullen nemen. Behalve solitaire bijen bouwen ook graafwespen er hun nestjes in en daar komen dan weer verschillende soorten roofdieren en parasieten op af. Het bijenhotel in de boomgaard bestaat uit vier vakken waarin bamboestengels en al dan niet gekleefde houten stammetjes met gaatjes van diverse diameters zijn verwerkt. Dat zijn ideale nestmaterialen en -plaatsen voor bijen. De nestingangen staan voor een groot deel van de dag in de zon, vooral in de namiddag. De meeste bijensoorten gebruiken de nesten elk jaar opnieuw.

Voor de inrichting is ook de omgeving van belang. Vooral voor het vinden van voedsel zijn veel soorten aangewezen op tal van nectarrijke bloeiende planten. Daaraan ontbreekt het niet in en om de hoogstamboomgaard. De (bramen)struwelen en soortenrijke randen zorgen voor een ruime spreiding van de bloeiperiode tussen begin mei en eind augustus.

Het bijenhotel heeft ook een educatieve functie. Een informatiebord verschaft kort uitleg bij het reilen en zeilen van de bewoners.

Het bijenhotel is de gehele zomer lang te bezoeken.