Meewerken


Het natuurreservaat Burreken wordt beheerd door Natuurpunt en meer bepaald door de kern ‘Rondom ’t Burreken‘. Dat is een vaste ploeg vrijwilligers die toezicht houdt op het gebied en zich inzet voor het beheer en de educatie. Daarnaast werkt deze ploeg nog aan tal van tijdelijke acties. De kern maakt op zijn beurt deel uit van de Natuurpunt-afdeling Vlaamse Ardennen en participeert in de regionale koepel Vlaamse Ardennen plus.

Medewerkers zijn altijd welkom

De vereniging is voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers op allerlei niveaus. Dat kan gaan van bestuurslid tot tijdelijk medewerker. Vooral bij beheeractiviteiten en tijdens eenmalige acties en manifestaties schieten we vaak handen tekort. Er zijn ook specifieke taken zoals kuddetoezichter, poelmeester, wandelpadbeheerder, inventariseerder of beheermedewerker. Handige en praktische lui kunnen we ook altijd gebruiken. Mogelijk ben je handig in vormgeving, secretariaat, organisatie, gidsen of schrijven of vind je het gewoon fijn om in een vriendengroep met natuur bezig te zijn. Er zijn tal van kansen om met de groep kennis te maken. Ben je geïnteresseerd, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Beheerwerken_BovensteWeideBoven_0004

Word landschapsbeheerder

Als eigenaar of grondgebruiker in het Burreken kan je ook zelf – al dan niet in samenspraak met of met de hulp van Natuurpunt –  je steentje bijdragen aan het landschap. Dat kan onder meer door aanleg en onderhoud van bossen, bloemrijke graslanden en kleine landschapselementen en door de landschappelijke integratie van infrastructuur en een milieuvriendelijk grondgebruik. Als particulier kan je hiervoor beroep doen op het landschapsteam van het Regionaal Landschap Vlaams Ardennen (RLVA) en voor het onderhoud van knotbomen op het knotteam. Ook voor het graven van poelen en het herstel van holle wegen kan je bij het RLVA terecht. Jaarlijks wordt ook een boomplantactie georganiseerd waarbij goedkoop autochtoon en streekeigen plantgoed kan worden aangekocht.

Overheden zoals het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Onroerend Erfgoed (OE) hebben financiële middelen ter beschikking om natuur- en landschapsingrepen te ondersteunen. De gemeenten Maarkedal en Brakel hebben ook subsidies voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen.

Help ons

Dagelijks spelen zich allerlei dingen af in het Burreken. We hebben ogen en handen tekort om alles op te volgen. Daarom vragen we gebiedsbezoekers en -gebruikers overtredingen, mankementen en tekortkomingen te melden, zodat we snel en gepast kunnen ingrijpen om eraan te verhelpen.

Open-boomgaarddag-2014_7651