Begrazing met Exmoor-pony’s


De Exmoorpony is geen door de mens geschapen ponyras, maar de laatste wilde voorouder van het gedomesticeerde paard. Een samenvatting van de bewijzen hiervoor is te vinden in het artikel Exmoorpony’s, oerpony’s van Noordwest Europa?, dat in het tijdschrift Zoogdier verscheen. Omdat er wereldwijd nog maar iets meer dan 2.000 Exmoorpony’s voorkomen, is deze diersoort meer bedreigd dan de bekendere orang-oetan, berggorilla en tijger. Het Samenwerkingsverband Exmoorpony is in 2007 opgericht om vanuit Nederland en Vlaanderen een bijdrage te leveren aan het behoud van de wilde West-Europese oerpony. Inmiddels is zo’n 90% van alle Exmoorpony’s in Nederland en Vlaanderen opgenomen in een stamboek. Door een nauwe samenwerking met de Engelse Exmoor Pony Society, wordt de genetische variatie zo groot mogelijk gehouden en de raszuiverheid behouden. Onze Exmoorpony’s lopen voornamelijk in natuurgebieden, waar zij voor begrazingsbeheer worden ingezet.

Wilde eigenschappen

We willen de wilde eigenschappen van de Exmoorpony behouden door bij de keuze van fokdieren de natuurlijke selectie na te bootsen. Daartoe worden dieren met slechte hoeven, dieren met een slechte resistentie tegen ziekten of tammere dieren uitgesloten voor de fok. Doordat de meeste Exmoorpony’s in natuurgebieden lopen, vindt er al enige natuurlijke selectie plaats: bij een moeilijke bevalling is veterinaire hulp bijvoorbeeld niet altijd mogelijk.

Merrie_met_veulen_Maia_Margaux Hebbrecht

Waarom Exmoorpony’s zo geschikt zijn voor natuurlijke begrazing

Wilde dieren, die generaties lang in gevangenschap worden gefokt, raken gedomesticeerd. Dit komt doordat er in gevangenschap op andere eigenschappen wordt geselecteerd dan in de natuur. Dieren met een mutatie (zoals een kleurafwijking) of minder schuwe dieren hebben in de natuur minder overlevingskansen, maar worden in gevangenschap juist uitgeselecteerd voor de verdere kweek.

Doordat de Exmoorpony tot in de vorige eeuw in het wild – in het Engelse nationaal park Exmoor – behouden bleef, heeft dit dier vrijwel niet aan domesticatie blootgestaan. Vanwege hun natuurlijke schuwheid en gehardheid zijn Exmoorpony’s zeer geschikt voor begrazing van natuurterreinen. Door deze schuwheid komen Exmoorpony’s niet uit zichzelf op het publiek af om zich te laten voederen. Hierdoor hebben er zich met Exmoorpony’s – in tegenstelling tot bijvoorbeeld met Konikpaarden – nog geen incidenten voorgedaan in terreinen die zijn opengesteld voor het publiek.

 

Meer weten