Bramentuin


De bramentuin is een educatieve verzameling van meer dan 40 inheemse en streekeigen braamsoorten die allemaal afkomstig zijn uit de Vlaamse Ardennen. De tuin werd in heet Burreken aangelegd door de Bramenwerkgroep – een studiewerkgroep van Natuurpunt regio Vlaamse Ardennen plus. Drijvende kracht was broeder Joris De Ruyver die in ons land mee aan de basis ligt van de “batologie” – de studie der bramen.

In de tuin ontdek je de diversiteit van de bramen. Je kan er de verschillende soorten met elkaar vergelijken en met al je zintuigen vaststellen dat de bramenfamilie meer is dan een verzameling stekelige planten. De soorten staan er overzichtelijk gerangschikt overeenkomstig hun belangrijkste habitat. Een begeleidende brochure maakt je wegwijs en kan je vinden bij de ingang van de bramentuin of hier downloaden.

Lees meer over ‘Distels, bramen en brandnetels‘.

007-Bramentuin_7446
Bramentuin_7442