Doorheen de geschiedenis


Het Burreken kent een roemrijk verleden en onderging in de loop van de tijd opvallende gedaanteveranderingen.