Knuffelbomen in het Burreken


De kern ‘Rondom ’t Burreken’ (ROBUR) van Natuurpunt kocht in 2014 het centrale bosdeel van het Burreken aan. Dat ligt tussen de Korteberg en het Perreveld op de gemeentegrens tussen Maarkedal en Brakel. Hierdoor konden de twee grote bosdelen, die de vereniging reeds langer in eigendom heeft, met elkaar worden verbonden.

De aankoop verliep niet zonder horten of stoten. Het vergde een belangrijke financiële inspanning. Niettegenstaande Natuurpunt van de overheid subsidies ontvangt voor terreinaankopen, moet een deel met eigen geldmiddelen worden gefinancierd. In dit geval is dat bijna de helft van de aankoopprijs. Die restfinanciering berust geheel op vrijwilligers.

Om het restbedrag te bekostigen en de bezoekers attent te maken op de bijzondere waarde van dit bos, lanceert ROBUR een ‘Knuffelboom-actie’. In het bos zijn een honderdtal bomen aangeduid die voor adoptie aan sympathisanten van het Burreken worden vrijgegeven. Afhankelijk van de stamomtrek en de ouderdom van de boom kan u voor een wisselend bedrag één of meerder bomen onder uw hoede nemen. Onder de bomen zitten zowel jonge als oude exemplaren, waaronder zelfs enkele stervende maar daarom niet minder waardevolle bosreuzen. De diversiteit komt ook in de soortenvariatie tot uiting, al zijn het vooral beuken die de hoofdmoot vormen. En wie wil kan zelfs een bomengroep onder zijn of haar hoede nemen.