Steunen


Wil je het Burreken financieel steunen, wordt dan voor 38 euro lid van Natuurpunt en/of doe online een gift op Project 6602 – Burreken. Bij een gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. blokje_gift_horizontaal  Als je een testament maakt, kan je (een deel van) jouw nalatenschap schenken aan een goed doel zoals de werking van Natuurpunt. Met die inkomsten kan Natuurpunt onze natuur nog meer en beter beschermen. Als je dat wil kan je uitdrukkelijk vermelden dat de middelen geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor het Burreken. Meer informatie over schenkingen en legaten aan Natuurpunt. testament_voor_de_natuur Bedrijven kunnen het Burreken materieel of financieel steunen. Wij melden dan met trots hun bijdrage op onze sponsorenpagina. Dat geldt evenzeer voor de horecazaken en logementen die in en om het Burreken aanwezig zijn. Natuurpunt organiseert ook diverse bedrijfsactiviteiten. Neem voor meer informatie contact op met Filip Hebbrecht. Een pluspunt voor de natuur