Kies je boom


In het Burreken groeien tal van boom- en struiksoorten. In dit bos hebben vooral beuken, populieren en eiken een plek veroverd, maar daarnaast staan er ook gewone essen, tamme kastanjes, haagbeuken, zoete kersen en gewone esdoorns. In totaal zijn 106 exemplaren van acht soorten voor adoptie beschikbaar.

Jonge en oude bomen groeien hier minzaam naast en door elkaar. Het merendeel werd door mensen aangeplant. De soortenmenging was niet voor alle bomen optimaal waardoor enkele soorten de duimen leggen voor andere soorten. Een natuurlijke evolutie waarin door Natuurpunt zelden wordt ingegrepen. De aanwezigheid van stervende en dode bomen, allerhande groeivormen en ingroei van klimplanten zorgt voor verscheidenheid en biodiversiteit. Ga zelf in het bos op verkenning om de soortenverscheidenheid te ontdekken en er jouw favoriet te (be)zoeken.

Hieronder kom je meer te weten over de boom die jouw voorkeur wegdraagt. Adopteer vervolgens hier jouw lievelingsboom.

Beuk
Aantal voor adoptie: 49
met stamomtrekken van 101 tot 318 cm

Deze exemplaren lenen zich om in groep te worden geadopteerd: 27-28; 44-45; 96-97-98; 102-103

Keltische boomkalender: In de Keltische boomkalender staat de beuk symbool voor kracht, trouw en creativiteit. Alleen mensen die geboren zijn op 2 december krijgen de eigenschappen van de beuk toebedeeld.

De beuk is de hoogste (tot 46 m) boom van Europa en kan wel 600 jaar oud worden. Het is in de Vlaamse Ardennen een veel voorkomende boom en dat is in het Burreken niet anders. Hier houden ze zich nog aan een bescheiden hoogte van 30 m. Een beuk (nr. 51) met een stamomtrek van 318 cm is de dikste en oudste boom van dit bos. Hij stond oorspronkelijk helemaal alleen en kon daardoor uitgroeien tot een statige bosreus.

Het is de bosboom bij uitstek die andere bomen en planten het licht niet gunt. Z’n dicht bebladerde kroon houdt het zonlicht tegen want de stam is gevoelig voor schorsbrand. De vele bosplanten doen dan ook hun best om in het voorjaar tot bloei te komen en zich snel voort te planten alvorens het bladerdek zich sluit. Andere bomen delven het onderspit wanneer ze er niet in slagen tussen en boven de beuken uit te groeien.

Om als beukenhout te kunnen dienen, mogen de beuken niet te oud worden gekapt, omdat het hout onbruikbaar wordt door verkleuring en schimmelaantasting. Het hout splintert nauwelijks en dient voor allerlei producten waaronder speelgoed, meubilair en parket.

In het Burreken vind je beuken in allerlei vormen en maten. Enkele stammen zijn getekend door de tijd en vertellen een kleine geschiedenis over bezoekers en inwoners. Een koud kunstje om in de groeiwijze en het groeiverband enige symboliek ter herkennen die ook op jou van toepassing is.

Zomereik
Aantal voor adoptie: 16 met stamomtrekken van 157 tot 246 cm

Deze exemplaren lenen zich om in groep te worden geadopteerd: combinatie van twee of meer 61-62-63-65-66-67-68-69

Keltische boomkalender: In de Keltische boomkalender staat de eik symbool voor kracht, robuustheid en vastberadenheid. Alleen mensen die geboren zijn op 21 maart krijgen de eigenschappen van de eik toebedeeld.

De zomereik spreekt allicht het meest tot de verbeelding. In dit deel van het bos is een relatief grote groep eiken aangeplant. Die is nog in volle ontwikkeling maar telt toch al enkele forse exemplaren. De zomereik kan op verschillende bodems groeien, zolang de wortels maar goed in de bodem kunnen dringen en niet te nat staan. Hij houdt ook van de zon en legt de duimen tegenover soorten die hem het licht ontnemen. Daarom zie je hier ook stervende eiken tussen de beuken staan.

De zomereik behoort tot de bomen die heel veel insecten herbergen en vormt daardoor een bron van biodiversiteit. Kijk maar eens op de stam, de takken en op de (afgevallen) blaadjes. Op het eikenblad vind je vaak galappels . Die zijn ontstaan door de steek van een galwesp of een galmug. Deze insecten steken hun legboor in het blad en leggen een eitje, waardoor dat deel van het blad gaat zwellen.

Zomereikenhout geldt als het mooiste en allerbeste hout. Het is zeer duurzaam, sterk, hard en elastisch, maar moeilijk te bewerken. Het is erg waardevol voor waterconstructies (bv. sluisdeuren) en scheepsbouw maar wordt ook gebruikt voor de woningbouw, vaten, parket, trappen, enz. Vroeger plantte men rond de boerderijen zomereiken als bliksemafleider.

Vilda_36505_Blad_van_Es_Rollin_Verlinde_800_px_34052

Gewone es
Aantal voor adoptie: 14 met stamomtrekken van 135 tot 260 cm

Deze exemplaren lenen zich om in groep te worden geadopteerd: 44-45

Keltische boomkalender: Mensen geboren tussen 25 mei en 3 juni en tussen 22 november en 1 december, worden in de Keltische boomkalender gesymboliseerd door de es en staan bekend om hun sterke maar eerzuchtige en ambitieuze persoonlijkheid. Ze zijn daardoor ook een rots in de branding en door en door betrouwbaar.

De gewone es staat in het Burreken echt wel op zijn plaats, maar is in dit bosdeel wat ondervertegenwoordigd. Je vindt hem vooral hogerop in het bos. Essen groeien het best op een plaats met veel licht en met een voedselrijke, vochtige bodem die niet te nat is. Ze verdragen moeilijk andere boomsoorten in hun omgeving en eisen al het voedsel voor zichzelf op. In het Burreken heeft een deel te leiden onder de concurrentie van beuken. Veel van onze essen worden omwikkeld door indrukwekkende klimopplanten, die van hen een woonblok voor allerlei boombewonende dieren maken.

Essenhout is een veelgebruikte houtsoort die dient voor allerlei gebruiksvoorwerpen. Het is buigzaam en daarom ideaal voor het maken van stelen en bogen.

De es werd lange tijd als de levensboom en de boom van kennis – de ‘Yggdrasill’ – aanzien, maar moest later die titel afstaan aan de taxus. De vleugelvormige vruchtjes dalen als een helikoptertje neer wanneer ze naar beneden vallen.

Tamme kastanje
Aantal voor adoptie: 8 met stamomtrekken van 134 tot 315 cm

Deze exemplaren lenen zich om in groep te worden geadopteerd: 28-29-30

Keltische boomkalender: Mensen geboren tussen 15 en 24 mei en tussen 12 en 21 november, worden in de Keltische boomkalender gesymboliseerd door de kastanje en worden als geïnteresseerd, levendig en eerlijk aanzien.

De tamme kastanje is een robuuste boom waarvan je vooral in de herfst kan genieten. Dan ligt het rondom de boom vol met bolsters waarin lekkere, eetbare kastanjes schuilen. Wacht echter niet te lang met proeven want veel dieren, zoals de eekhoorn, zijn erop verzot.

De tamme kastanje komt uit Perzië en werd door de Romeinen in onze streken geïntroduceerd. Hij is dus stilaan ingeburgerd geraakt. In het Burreken kan hij de concurrentie met de beuk gemakkelijk aan waardoor er enkele dikke bomen aanwezig zijn. Die groeien hoofdzakelijk in het middelste gedeelte van het bos. Je vindt er een kastanje met een stamomtrek van 315 cm (nr. 25) wat hem tot de tweede dikste boom van het bos verheft.

Vilda_37789_Blad_van_Tamme_kastanje_Rollin_Verlinde_800_px_34049
Vilda_31073_Haagbeuk_in_avondlicht_Rollin_Verlinde_800_px_34050

Haagbeuk
Aantal voor adoptie: 8
met stamomtrekken van 111 tot 179 cm

Deze exemplaren lenen zich om in groep te worden geadopteerd: 27-28; 47-48-49

Keltische boomkalender: Mensen geboren tussen 4 en 13 juni en tussen 2 en 11 december, worden in de Keltische boomkalender gesymboliseerd door de haagbeuk en krijgen de eigenschappen loyaal, vergevingsgezind en rechtvaardig toebedeeld.

Uit de naam haagbeuk kan je al afleiden dat deze boom vaak in hagen wordt gebruikt. In het bos kan hij echter in zijn volle glorie uitgroeien. Je vindt in het Burreken van deze boom ook verschillende, oude knotbomen, die getuigen van het open boskarakter van weleer, toen in dit deel van het Burreken nog kleine akkertjes en graslanden lagen met knothaagbeuken in de rand. De stam is zelden recht en heeft bij oudere bomen een merkwaardige vorm. Let op het ovale, dubbel gezaagde blad om ze niet te verwarren met de beuk.

Niettegenstaande hun “bescheiden” stamomtrek behoren de knothaagbeuken tot de oudste bomen van het bos.

Populier
Aantal voor adoptie: 6
met stamomtrekken van 164 tot 280 cm

Keltische boomkalender: Mensen geboren tussen 4 en 8 februari, tussen 1 en 14 mei en tussen 5 en 13 augustus, worden in de Keltische boomkalender gesymboliseerd door de populier. Ze wekken de indruk de gehele wereld aan te kunnen maar blijken onzeker. Ze passen zich echter gemakkelijk aan.

De populieren die in het Burreken groeien zijn lange tijd geleden op enkele weilandjes aangeplant, maar vormen nu een geheel met het bos. Het zijn hybriden die ontstonden uit een kruising van zwarte populier met Amerikaanse populier. Vooral de kloon ‘Robusta’ is hier veelvuldig aangeplant en dat ze robuust zijn is hun aan te zien. Kijk vooral aan de westzijde wat dieper in het bos waar talrijke dikke populieren een schuil- en uitkijkplaats bieden aan bonte spechten, boomklever en bosuil. De nieuwe populierenklonen is niet zo’n lang leven beschoren.

De zaden worden door donzig pluis omgeven en zitten verborgen in een doosje. Als het doosje openspringt wordt het zaadpluis met de wind meegevoerd. Sommige bomen produceren zoveel pluis dat het lijkt alsof het sneeuwt. Mensen kunnen voor dit pluis allergisch zijn. Niet alle pluis bevat een zaadje.

Vilda_48781_Zwarte_populier_Yves_Adams_800_px_34212
Vilda_56700_Blad_van_Zoete_kers_Rollin_Verlinde_800_px_34047

Zoete kers
Aantal voor adoptie: 3
met stamomtrekken van 152, 154 en 215 cm

Deze exemplaren lenen zich om in groep te worden geadopteerd: 31-32

Keltische boomkalender: Geen vermelding.

Van de zoete kers of boskers kan je vooral in het voorjaar genieten wanneer het bos in volle bloei staat en ook de boom zijn bloemenpracht ontvouwt. Hij groeit het liefst in de rand van het bos omdat hij veel licht en zon nodig heeft. Middenin het bos hebben ze het vaak moeilijk. Toch zijn er enkele exemplaren in geslaagd hun plaatsje veilig te stellen. Je herkent hen aan de gladde, ietwat glanzende schors. Wanneer ze een dipje kennen, scheidt de bast gom af – een kleverig, bruin vocht.

De zoete kers is de wilde voorouder van al onze gekweekte kersen. Krieken daarentegen zijn nakomelingen van de Zure kers.

Gewone esdoorn
Aantal voor adoptie: 2
met een stamomtrek van 125 en 126 cm

Deze exemplaren lenen zich om in groep te worden geadopteerd: 88-90

Keltische boomkalender: In de Keltische boomkalender worden mensen geboren tussen 11 en 20 april of tussen 14 en 23 oktober gesymboliseerd door de esdoorn. Ze worden geassocieerd met grote wilskracht, gemeenschapszin en betrokkenheid.

De Gewone esdoorn is een veel voorkomende verschijning in het bos, maar vind je in het Burreken zelden als grote boom. De twee exemplaren die voor adoptie in aanmerking komen zijn nog jong, maar goed op weg om als eerste in de boomlaag door te groeien tot een hoogte van wel 35 m. Jonge bomen hebben een gladde, grijze schors die bij het ouder worden ruwer wordt en afschilfert.

De vleugelvormige vruchtjes dalen als een helikoptertje neer wanneer ze omhoog worden gegooid. Uit het hout worden vaak kleinere voorwerpen vervaardigd, van violen tot houten lepels.

Vilda_734_Blad_van_Gewone_esdoorn_Rollin_Verlinde_800_px_34048