Inrichting boomgaard Perreveld


In het najaar van 2015 werd de boomgaard aan het Perreveld in een nieuw kleedje gestoken. De dode bomen werden gesnoeid en waar nodig vervangen en de deels vervallen staketsels rondom de bomen werden verwijderd. Tegelijk werd nabij de zitbank  een nieuwe toegang gecreëerd waarlangs de boomgaard toegankelijk wordt. Een informatiebord verschaft een korte uitleg waarna een wandeling doorheen de boomgaard kan worden gemaakt. Kleine naambordjes bij elke fruitboom vermelden het ras of de variëteit en geven summier informatie over bloeitijd, oogstperiode, smaak en gebruik. Elk naambordje heeft ook een QR-code meegekregen. Wie een smartphone heeft kan hiermee aanvullende informatie over de fruitboom opvragen.

In de boomgaard zijn ook (her)inrichtingswerken uitgevoerd. Er werd een muizenhoekje ingericht voor dwergmuis en andere muizen en spitsmuizen, terwijl voor steenuil een zitstok en een nestkast werd geplaatst. Beide dienen voor educatieve doeleinden want steenuilen vinden al voldoende zit- en nestgelegenheid in de vele knotwilgen rondom de boomgaard. Eveneens voor educatie is recent ook een bijenhotel gebouwd waarbij een informatiebord enkele aspecten van het bijenleven belicht. Meerdere takken- en houthopen met daaronder een roofdierennestkast bieden een schuilplek aan kleine marterachtigen en steenmarter.

Ondertussen is ook een aanzet gegeven aan een meer diverse randontwikkeling om het veelzijdige habitat te behouden van bijzondere soorten als hazelworm en eikelmuis, die beide nog in het gebied aanwezig zijn. Daarvoor worden delen van de sterk verbraamde randen open gekapt en ingeplant met andere struiksoorten die zorgen voor meer afwisseling inzake dekking en voedsel. Aanvullend zijn op verschillende plekken eikelmuisnestkasten aangebracht en zonplekken voor hazelworm ingericht. Het hakhoutbosje dat is overgebleven na de kap van de populieren wordt gedeeltelijk herbeplant met allerhande bloemrijke en vruchtdragende boom- en struiksoorten. het bosje sluit aan op een knotbomenrij die met nieuwe knotbomen en verspreide groepjes doornstruiken is versterkt en uitgeeft op een eikenbosje.

De meidoornhaag langsheen de straatkant wordt jaarlijks gesnoeid maar krijgt een onregelmatige en meer gevarieerde vorm. Natuurpunt hoopt in de toekomst de boomgaard verder uit te breiden.

Je vindt hier een lijst van alle fruitboomsoorten in de boomgaard. Let op: door recente aanpassingen is deze lijst niet helemaal volledig en correct; er wordt aan een actuele lijst gewerkt.

Burreken_boomgaard Perreveld_575
Burreken_boomgaard Perreveld_573
Burreken_boomgaard Perreveld_574
Burreken_boomgaard Perreveld_590
Burreken_boomgaard Perreveld_581
Bijenhotel_Boomgaard_Perreveld