Bijzonder leven


Er is geen beginnen aan om op te noemen wat er allemaal aan bijzonders bloeit, groeit en rondloopt in het Burreken. We beperken ons noodgedwongen tot enkele uitschieters en opvallende verschijningen. Als je goed uitkijkt, ontdek je allicht nog meer interessante dingen. Niets is zo mooi als een ochtendlijke ontmoeting met een ree of vos of een struintocht doorheen een bloeiend of herfstig bos. Het Burreken staat er in alle seizoenen en op elk moment van de dag.

30verschraaldweiland

Voorjaarsflora

De voorjaarsflora maakt deel uit van diverse bostypen en treedt op in verscheidene gedaanten. Op veel plekken vormen ze een bont mozaïek dat bestaat uit speenkruid, gele dovenetel, sneeuwklokje, bosanemoon, grote muur, bosviooltje, wilde hyacint, daslook en slanke sleutelbloem aangevuld met op dat ogenblik minder opvallende soorten als veelbloemige salomonszegel, gevlekte aronskelk, groot heksenkruid, overblijvend bingelkruid, witte klaverzuring, geel nagelkruid, bosandoorn, pinksterbloem en dagkoekoeksbloem. Minder algemeen zijn aardbeiganzerik, eenbloemig parelgras, bergereprijs, paarse schubwortel, eenbes en heelkruid. Sommige soorten vormen gele, witte of paarse bloementapijten en kleuren het Burreken soms al vanaf eind maart tot bijna eind mei.

Tussen de voorjaarsflora zitten ook vreemde gasten als donkere ooievaarsbek en gevlekt longkruid. Het zijn allebei soorten die respectievelijk vanuit Zuid- en Midden-Europa al lang een vaste stek in het Burreken hebben gevonden.

DSC_0348

Vurige salamanders

De vuursalamander is een soort die symbool staat voor het Burreken en hier zijn kerngebied heeft. Het is een grote landsalamander met een unieke en individuele geel-zwarte tekening. Hij is zeldzaam en leeft vooral in oude eiken-beukenbossen met heldere bronbeekjes, bospoelen en veel dood hout. Een dikke humuslaag van traag verterende bladeren waarin hij zich kan ingraven, vormt een ideaal leefgebied.

De soort komt enkel nog voor in (zuidelijk) Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Voor het behoud van de soort worden in het Burreken kleine bospoelen aangelegd en in stand gehouden en bronbeken gebufferd.

Lees meer over de vuursalamander op de website van Natuurpunt.

 

DSCF5122

Rivierdonderpadden en beekprikken

De Krombeek, die doorheen het natuurgebied ‘Burreken’ loopt, staat bekend voor de historische aanwezigheid van beekbewonende vissen waaronder bijzondere vissoorten als rivierdonderpad en beekprik. Tijdens een visserijonderzoek in 2007 werden op de bovenloop van de Krombeek evenwel geen vissen meer gevangen, ondanks de aanwezigheid van een geschikt beekhabitat. Een belangrijke reden was de aanwezigheid van meerdere obstakels die voor vissen moeilijk of niet overbrugbaar waren. Met de aanleg – in 2008 – van drie vistrappen en het uitbreken van de in buizen gelegde delen van de beek, werden de belangrijkste hindernissen weggewerkt waardoor vissen de bovenloop van de Krombeek terug konden koloniseren.

Enkele aanvullende maatregelen moeten bijkomende paaiplaatsen creëren en de interne migratie vergemakkelijken.

Lees meer over het voorkomen van vissen in de Krombeek.