Bezoek


Burreken_Ochtendzon_panorama1

Het natuurgebied ‘Burreken’ ligt gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeenten Brakel (Zegelsem), Horebeke (Sint-Maria-Horebeke) en Maarkedal (Schorisse). Het beslaat een ruimer gebied dan het gedeelte dat op de topografische kaart met het toponiem of de plaatsnaam ‘Burreken’ wordt aangeduid. Het omvat drie beboste valleitjes, waarvan de bronhoofden slechts enkele honderden meters van elkaar liggen, op de flanken van een gemeenschappelijke kouterrug.

Op het gewestplan is het merendeel als reservaat- of natuurgebied bestemd, met daarrond landschappelijk waardevol agrarisch gebied op de hogere valleiflanken en de kouters. Een beperkt deel van het Burreken is ingekleurd als bosgebied. Zowat alle beboste delen van het complex werden als biologisch zeer waardevol aanzien; de omliggende graslanden als biologisch waardevol of biologisch zeer waardevol.

Burreken_panorama11

Op dit ogenblik beheert Natuurpunt ongeveer 50 hectaren natuurgebied binnen een perimeter van ongeveer 350 hectaren. De percelen liggen min of meer gebundeld in drie complexen. De tussenliggende zijn misschien niet in eigendom van Natuurpunt maar de vereniging streeft met de lokale land- en bosbouwers naar een landschappelijk en ecologisch waardevol geheel.

Lees hier hoe je het gemakkelijkst het Burreken bereikt.

Hier vind je een kaart en luchtfoto van het Burreken.

Wil je het Burreken bezoeken, volg dan onze bewegwijzerde wandelroutes. Wil je zelf een wandeling uitstippelen dan kan je gebruik maken van de gecombineerde trage wegen en knooppuntenkaart van Milieufront Omer Wattez of gebruik maken van de topografische kaart 30/5-6 van het Nationaal Geografisch Instituut (1:25.000).