Beheer


Het beheer van het Burreken vormt een van de belangrijkste activiteiten. Een ploeg van een tiental vrijwilligers die wordt bijgestaan door een kleine professionele werkploeg van Natuurpunt is het gehele jaar door in de weer met het onderhoud van infrastructuur en het beheer van de terreinen. Het beheer spitst zich vooral toe op het onderhoud en de aanleg van kleinschalige landschapselementen (KLE), graslanden, bossen en wastines.

Nietsdoen is het beste beheer maar toch…

Menselijk ingrijpen wordt zoveel mogelijk beperkt, maar in een aantal gevallen is een regelmatige opvolging of bijsturing noodzakelijk om de biodiversiteit te behouden. Hieronder vind je een overzicht van het beheer dat in het Burreken wordt gevoerd:

 • begrazen, maaien en hooien van weilanden;
 • aanplanten, afzetten en snoeien van houtkanten, hagen en struikgewas;
 • hak- en middelhoutbeheer;
 • knotten en aanplanten van diverse knotboomsoorten;
 • bronbosherstel en -ontwikkeling;
 • geleidelijke bosomvorming door uitkap;
 • inbrengen van dood hout;
 • soortgericht beheer o.m. door aanleg en onderhoud van poelen, aanplantingen voor vlindersoorten en inrichting van habitats voor herpetofauna en specifiek voor soorten als vuursalamander en hazelworm;
 • wastinebeheer door inzet van grote grazers;
 • inrichting en onderhoud van infrastructuur voor vleermuizen;
 • aanbrengen en bijhouden van nestkasten en andere natuurlijke en kunstmatige schuilplekken.

 

Beheerwerken_BovensteWeideOnder_0082
Burreken_DagNatuur_17_11_2012_1588

Hulp van buitenaf

Natuurpunt staat niet alleen in voor het beheer van zijn natuurgebieden. Op verschillende plekken werken lokale landbouwers actief mee en verlichten zo het werk. Voorts kunnen we voor sommige ingrepen beroep doen op overheden of op het landschapsteam van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA).

Zelf kan je ook meehelpen aan het beheer door je op te geven als vrijwilliger van Natuurpunt of deel te nemen aan een van de vele beheeractiviteiten die gedurende het jaar plaatsvinden en die je terugvindt in onze activiteitenkalender.

Gewoon geïnteresseerd ?

Geniet als minnaar van het Burreken van de steeds veranderende omstandigheden in het gebied. Op een andere pagina van deze website kan je enkele bijzondere gebiedsevoluties en -verschijnselen opvolgen.

Wil je meer informatie, contacteer dan onze conservator.