Poel wastine heringericht


In een hoek van de wastine aan de Ganzenberg werd bij de initiële inrichting een grote poel aangelegd. Deze poel wordt gevoed door een bronbeek en zorgt ervoor dat de paarden en koeien altijd te drinken hebben. De aansluiting op de bronbeek zorgt evenwel ook voor enkele problemen.

Met het water van de bronbeek worden voortdurend grondpartikels aangevoerd die in de poel bezinken, waardoor die snel dichtslibt, verdroogt en afgesloten geraakt van de bronbeek. Tegelijk wordt de poelbodem door de drinkende dieren vertrappeld waardoor deze verandert in een modderpoel. Amfibieën en waterinsecten kunnen hierin niet overleven en ook oever- en waterplanten hebben het moeilijk om zich blijvend te vestigen.

Om een oplossing te geven aan al deze problemen werd de poel in het najaar heraangelegd. ROBUR kreeg daarbij de hulp van medewerkers van het studiebureau Arcadis.In het kader van een bedrijfsactiviteit staken een zeventigtal vrijwilligers op een viertal plaatsen de handen uit de mouwen om ROBUR te helpen bij een aantal herinrichtingswerken. De poel was daar één van. Nadat met een kraan de voorbereidende werken werden uitgevoerd, zorgde een ploeg van ruim twintig mensen voor de afwerking, waarbij o.m. boomstammen en -takken werden geruimd, een afrastering werd geplaatst,  stuwen werden gebouwd en schuilplaatsen werden aangelegd.

Het concept van de poel werd voor de herinrichting herdacht. Een voorbezinkingsbekken – dat ten gepaste tijde kan worden geruimd – werd voor de poel aangelegd en dient de door de beek aangevoerde grond op te vangen. Op deze plek ontwikkelt zich allicht een moeraszone. Die sluit aan op de eigenlijke poel die verruimd werd en een grillige vorm meekreeg. De poel geeft uit op enkele kleinere, natte depressies in het verlengde van de oorspronkelijke loop van de bronbeek. Om de invloed van tred door grote grazers te beperken werd een deel van de poeloever afgeschuind om de toegang te vergemakkelijken en werd tweederde van de poel uitgerasterd waardoor de drinkende dieren niet langer doorheen de gehele poel kunnen ploeteren.

Het is nu uitkijken hoe de poel zich verder ontwikkelt. Als dank voor de inzet van Arcadis werd nabij de poel een infobord ingehuldigd als dank voor de manuele en financiële steun van het studiebureau. Zowel Natuurpunt als Arcadis kijken terug op een vruchtbare en memorabele dag.

Meer afbeeldingen